Правила користування

Загальні положення

1.1. Дана оферта є публичною пропозицією ТМ «Ozerianko» в особі ФОП Дерев’янченко Дар’ї Миколаївна (email для звʼязку [email protected]), далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів або договір підряду, в залежності від вибору товару покупцем, дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://dashaozerianko.com (далі – Інтернет-сайт).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця та в умовах набуття сертифікату. Умови набуття та використання сертифікату є пріоритетними відносно цих правил користування.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

* «товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія або ФОП, що/який реалізує товари або організовує виконання робіт, які представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче або особа, якій надано сертифікат, придбаний раніше.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем або товару на замовлення під час розміщення замовлення та проведення оплати або придбання  сертифікату для цілей придбання товару на замовлення.

*  «Сертифікат» – документ, який має унікальний номер ідентифікації та виражену вартість і який Покупець або третя особа, якій Покупець надав сертифікат може використати його на умовах, відображених на самому сертифікаті та в Правилах використання сертифікату.

3.Інформація про Товар відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який час без попереднього повідомлення. Визначені зміни вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення,оформленого після їх публікації.

Предмет Договору

4.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар або виготовити товар на замовлення у разі підтвердження можливості його виготовлення технологією Продавця, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар або замовлення на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів та виконання робіт в Інтернет-магазині, зокрема:

* добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

* самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

* оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

* обмін Покупцем сертифікату на відповідний товар в Інтернет-магазині чи замовлення товару, що може бути здійснено будь-якими засобами зв’язку;

* обробка замовлення та доставка товару Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

5. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину або замовити унікальний товар, узгодивши замовдення з Продавцем будь-якими засобами зв’язку.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де проводиться видача замовлень.

6.2. Доставка товарів здійснюється за рахунок Покупця.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити виконання робіт або надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору, включаючи відмову Покупця приймати товар.

7.2. Покупець зобов’язаний своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

* оформити замовлення в Інтернет-магазині;

* вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

* Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

* за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

* за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

* за невідповідність товару, придбаного на замовлення вимогам Покупця, у разі ненадання всієї повноти інформації стосовно характеристик замовленого товару Продавцю своєчасно та належним чином; 

* за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю.

8.3. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору на період дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способом.

8.4. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови публікації його на сайті https://dashaozerianko.com

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої або попередньої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) та умови використання сертифікату.

9.5. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору

11.1. Покупець не може розірвати договір, зобовязання за яким воконані належним чином. 

11.2. Покупецем може розірвати договір за умови невиконання зобов’язань Продавця стосовно виготовлення та або передачі товару Покупцю направивши повідомлення на електронну адресу Продавця, при цьому Продавець у 30- денний термін повертає сплачені кошти покупцю або особі, яка придбала сертифікат за вирахуванням витрат за виготовлення товару станом на дату отримання повідомлення про розірвання договору.